Ukraina (I) Kijów / Ukraine (I) Kyiv

To była bardzo szybka piłka – jednego wieczoru kolega odezwał się do mnie z pytaniem ‘jedziemy do Kijowa?’

That was really sudden – one evening a friend of my sent me a message with question ‘do you want to go to Kyiv?’.

przerwa techniczna

Na podjęcie decyzji miałem niewiele czasu, nie wiem czy nie było to w zasadzie kilka godzin. Jak widać zdecydowałem się pojechać i tak w ramach radosnej kompanii udałem się na Ukrainę, pierwszy raz od 1992 roku. Mój plan wyjazdu zakładał po prostu zwiedzenie miasta i aktywny wypoczynek co w moim przypadku oznacza nie małą ilość kilometrów pokonanych pieszo 😀

I had only a few hours to decide if I will join the merry team as there were more people than my friend to go there. As you can see I chose to check how much changed in Ukraine since I was there last time, back in 1992. My plan for the trip was really simple – see as much as it is possible in Kyiv while enjoying the active way of spending free time. In my case the last part meant walking for at least a few dozens of kilometers 😀

To by było na tyle jeśli chodzi o pierwszy dzień pobytu. Dzień, który spędziłem na poznaniu miasta i oswojeniu się w nowym kraju. A co następnego dnia? Chyba główna atrakcja wyjazdu – co dokładnie, tego na nie napiszę :> Musicie poczekać na następny wpis 😛

That would be all for the first day in Kyiv. I decided to focus on getting familiar with the city and getting used to new country. For the next day I went to check I think the biggest attraction of the whole trip – something I won’t mention here :> You need to wait for next post 😛

~ by drzejan on July 15, 2018.

 
%d bloggers like this: