Bandai 2.0 (część 2) / Bandai 2.0 (part 2) » 2016_05_Koriyama_11_Lake_Hibara_08

Jezioro już za mną, czas wyjść do cywilizacji – do najbliższej drogi prowadzącej do Urabandai skąd udałem się autobusem do Inawashiro, pociągiem do Koriyamy by następnego dnia wrócić Shinkansenem do Tokio. A co dalej? Korea.Like behind me, high time to go back to the civilization – to the nearest road leading to Urabandai from where I took a bus to Inawashiro then train to Koriyama so the next day I could get by Shinkansen to Tokyo. What was next? Korea.