Nagasaki 2.0 (część 2) / Nagasaki 2.0 (Part 2)

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na drugą część opisu mojego drugiego wypadu w okolice Nagasaki. W pierwszej części było głównie o samym mieście podczas gdy druga część poświęcona będzie tak naprawdę głównemu celowi tego wyjazdu – zdobycie wulkanu Unzen-Dake.

After a really short break it’s time for the second part of the post about my second trip to Nagasaki area. In the first part I pretty much covered what I have seen in the city itself while the second one is focusing on the main goal of this trip – conquering the very peak of Unzen-Dake volcano.

przerwa techniczna

Bez dalszej zwłoki, bo po co trzymać w niepewności, czas przejść do galerii z opisami 😀

Without further delay it’s time for the galery and brief descriptions 😀

~ by drzejan on March 4, 2017.

 
%d bloggers like this: